Ricardo Molina, S.A.U.

Grupo Molina

Ricardo Molina, SAU és una empresa familiar fundada l’any 1927 que distribueix productes químics d’especialitat i ingredients naturals. Amb seu social al centre de Barcelona, Molina és un grup multinacional amb presència, a més de la Península Ibèrica, a diferents països de l’Amèrica Llatina i de l’Àfrica.

En col·laboració amb les nostres representades, des de Molina donem resposta diàriament a tots els nostres clients amb un portafolis de productes que ofereix solucions exitoses i sostenibles. El nostre equip humà, altament qualificat en totes les àrees clau de l’empresa, aporta els seus coneixements per millorar la competitivitat dels nostres clients a través d’una relació transparent de llarg termini basada en un guanyar-guanyar permanent. La nostra vocació per les especialitats es recolza en una organització molt orientada al coneixement tècnic i científic que, en col·laboració amb les nostres representades i clients, comparteix formulacions, desenvolupa noves aplicacions des dels nostres laboratoris i dissenya oportunitats i solucions altament innovadores i adaptades a les noves necessitats de mercat.

Des de Molina, creiem en la sostenibilitat com a única manera de donar resposta a la necessitat de responsabilitat social i mediambiental que la societat requereix. És per això que el nostre portafolis de productes integra una evolució permanent cap a solucions més naturals, saludables i respectuoses amb l’entorn.

Seguint aquests principis, Molina està adherida al programa Responsible Care, cosa que reafirma el nostre compromís amb la millora contínua, la seguretat, la protecció de la salut, el medi ambient i la comunicació oberta i honesta. De la mateixa manera, i essent conscients de la importància creixent del compliance, garantim el compliment de les normes legals, de les polítiques internes, dels compromisos adquirits amb clients i representades i del codi ètic de Molina per part de tots els integrants de l’empresa.


El Grupo Molina dona feina a més de 140 col·laboradors i té filials pròpies a Espanya, al Marroc, a Algèria, al Senegal, a Colòmbia i a Xile.