Nota Legal

Aquesta pàgina web és propietat de Ricardo Molina, SAU (en endavant, Ricardo Molina) i té com a objectiu informar, anunciar i comercialitzar els productes i serveis que ofereix l’empresa. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions d’ús següents.

1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini www.molinaforbrewers.com està registrat a favor de Ricardo Molina, SAU, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, escriptura pública 1383/51, tom 21.166, foli 30, full número B-17.609, inscripció 31. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, sense autorització expressa per escrit.

  • Ricardo Molina, S.A.U.
  • CIF: A 08088031
  • Domicili social: Avinguda Corts Catalanes, 5-7 08173 Sant Cugat del Vallés, España
  • Telèfon de contacte: 93 295 49 50
  • Adreça de correu electrònic info@ricardomolina.com

1. Titularidad de la página web

El nombre del dominio www.molinaforbrewers.com está registrado a favor de Ricardo Molina, S.A.U., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona escritura pública 1383/51, Tomo 21.166, Folio 30, Hoja número B-17.609, inscripción 31ª. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.

2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut i el disseny d’aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Ricardo Molina. Així, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de Ricardo Molina. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.

Ricardo Molina no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc es fa responsable de la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En cas que Ricardo Molina tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual porten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més ràpid possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació.

Ricardo Molina declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment, no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer-ne en cas que els continguts als quals tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat. Ricardo Molina, a través de la seva web, posa a disposició de l’usuari un correu electrònic perquè puguin enviar-hi les seves opinions. El debat que es pugui generar en les comunicacions s’ha de mantenir dins dels marges de l’educació, el respecte a l’ordre públic, els bons costums i les normes vigents aplicables. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les prohibicions següents:

  • (a) No s’admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamacions, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes per a alguns dels participants o usuaris o per a qualsevol persona o institució.
  • (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs.
  • (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals.

En cap cas Ricardo Molina serà responsable dels danys que pugui ocasionar l’usuari per l’ús erroni o indegut en relació amb tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l’usuari del portal.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

Ricardo Molina es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la pàgina web i la seva configuració o presentació en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Ricardo Molina no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errors dels equips informàtics que es produeixin durant la connexió a internet o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Ricardo Molina no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari

Ricardo Molina facilita als usuaris una adreça de correu electrònic perquè ells mateixos puguin enviar les seves consultes a la nostra entitat. A més, posa a disposició dels interessats formularis de contacte per obtenir les seves dades i facilitar-los la informació sol·licitada. Mitjançant aquesta via de comunicació, l’usuari accepta de manera expressa rebre comunicacions periòdiques únicament de l’entitat, que les dades que facilita són reals i que queden incorporades a un arxiu que pertany a Ricardo Molina, i que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Ricardo Molina guardarà les dades personals que rebi dels usuaris a través de la pàgina web en total secret i garantint-ne la confidencialitat i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar-ne qualsevol alteració, pèrdua, mal ús o accés no autoritzat. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni se’n donarà l’accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars, a excepció de les empreses col·laboradores de Ricardo Molina.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Ricardo Molina a través de la seva adreça de correu electrònic de contacte: hola@molinaforbrewers.com. L'usuari podrà exercir el seu dret a la portabilitat de les seves dades a través de la pàgina web www.molinaforbrewers.com.

8. Ús de galetes.

Aquesta pàgina web pot utilitzar galetes de navegació pròpies i de tercers. És important tenir en compte que les galetes de publicitat basades en el comportament s’utilitzen per recopilar hàbits de navegació. La publicitat basada en el comportament és una pràctica centrada en l’activitat de navegació per internet que permet oferir als usuaris anuncis o continguts que es corresponguin amb els seus interessos. Es tracta d’una pràctica segura, transparent i que pretén oferir més control a l’usuari.

L’usuari té la possibilitat en tot moment d’impedir la generació de galetes, marcant l’opció corresponent al menú del programa de navegació, tot i que si opta per desactivar les galetes, és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web, i Ricardo Molina no podrà fer-li arribar informació que sigui del seu interès a través dels seus canals de comunicació.

9. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles, i qualsevol disputa es dirimirà als Tribunals de Barcelona. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

10. Tractament de dades de caràcter personal.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals facilitades a Ricardo Molina siguin incorporades a fitxers que pertanyen a l’empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a Ricardo Molina, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració i per mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Ricardo Molina. En el cas de les comunicacions comercials a través de mitjans electrònics com ara el correu electrònic, telèfon, xarxes socials o mitjans equivalents, l’usuari dona el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquests mitjans.